Storebro Moderna

Under slutet att 60-talet och början av 70-talet gjorde glasfiberskroven sitt intåg i svensk båtindustri. Storebro var snabba att inse värdet av den nya produktionstekniken. Redan 1968 fick Solön plastskrov enligt handuppläggningsmetoden.

Mellan 1969 och 1978 kunde kunderna välja mellan träskrov och plastskrov på vissa modeller. Det finns under dessa år t ex SRC 34 med olika typ av skrovmaterial. För att kunna bygga högkvalitativa glasfiberskrov inköptes 1968 en industrifastighet med tillhörande kajanläggning i Västervik och året efter stod anläggningen klar.

Åren efter kommer de nya modellerna SRC38, SRC31 år 1975, segelbåten SRC 33 år 1977och SRC40 år 1979. Under åren 1979 till 1984 hade Storebro även tillverkning i Libyen av främst SRC 31 och några SRC 40.

För den kommersiella marknaden tillverkades ett 40-tal Workboat 34 och för Försvaret har tillverkats ett ental jet-båtar. Under 80-talet fram till början av 90-talet var den Japanska marknaden viktig för Storebro. När denna marknad senare vek blev ett antal Japan beställda båtar kvar i Sverige. Storebros största tillverkade båt SRC 730 tillverkades för den Japanska marknaden men såldes till Tyskland.