Det klassiska träbåtarna

Storebro bygger inte bara moderna plastbåtar, det finns många fina klassiska träbåtar och det började med en roddbåt 1946. Läs gärna berättelsen här, den kommer från en som borde veta. Den är skriven av Henrik Persson som är släkting till en av de som var med från början. Här är hans historia:
 

I september 1944 när det var som tuffast i Estland, beslöt sig min mormor och morfar för att fly till Sverige. De tog ungarna med sig. Morfar var sjökapten och ägde några kustfraktare som gick i trafik i Östersjön och Nordsjön. Många var de som ville ta sig till Sverige, och båtarna gick rejält lastade med folk. De som följde med fick bara ha med sig en väska var. Att få med så många som möjligt var prioritet ett.

De kom till Slite på Gotland, levde tre månader i karantän (det var så man gjorde på den tiden). Därifrån flyttade närmare 400 estländare till Storebro, till en slags läger..."i väntan på bättre tider".

Min morfar, Alexander Juhanson (numera heter mormor Johansson...), var den ende i det stora sällskapet som talade bra svenska. Han lär ha behärskat åtta språk flytande. Tyvärr träffade jag honom aldrig, han dog 1965, året innan jag föddes. Nåväl, han blev esternas talesman i Storebro.

Många av esterna var båtfolk från kusten. För att skapa mening med tillvaron i lilla Storebro i djupaste Småland, behövde esterna något att göra. Man talade med Gustavsson, som ägde den enda fabriken i samhället, Örnmaskiner. Gustavsson var beredd att låta esterna bygga roddbåtar som sysselsättning, och det var detta som så småningom kom att bli Storebro Båtbyggeri. De första båtarna som gjordes lär faktiskt ha kommit till under 1945, innan verksamheten officiellt var igång. Båtarna byggdes av mahogny och efter några år gick det åt stora mängder gigantiska stockar som kom på tåg - en stock per tågvagn. Mamma har beskrivit dem som "de största stockar jag någonsin sett...2-2½ meter i diameter."

Morfar, mormor, mamma och min morbror flyttade 1950 till Göteborg och morfar seglade till 1965 för Transatlantic. Jag kan inte minnas att jag någonsin sett några bilder därifrån men jag har faktiskt varit där och tittat, blivit runtvisad av mamma.

Några kommentarer till Henrik's berättelse ovan

Att Storebro's båtbyggande började med en 'flyktingförläggning' är väl känt och att esterna led av sin sysslolöshet är helt naturligt. Därför fick de sysselsätta sig med något de kunde hemifrån, att bygga några roddbåtar åt 'folk i trakten' för att ha något att göra och slippa tristessen föll sig därför ganska naturligt. På detta sätt kunde esterna dessutom till viss del återgälda det goda mottagandet de fick i brukssamhället. Båtarna gjorde succe och efterfrågan ökade, både esterna och disponent Ivar Gustafsson insåg att alla parter kunde utveckla samarbetet till något mer fruktbart. Tankar och idéer vi kan glädja oss över idag.

Örnmaskiner, som på den tiden var konkurrent med Storebro Bruk, fick ett nytt verksamhetsområde och man började bygga upp ytterligare en verksamhet baserad på båtbyggande. Verksamheten växte snabbt och efter några år, i början på 50-talet, blev man storimportör av mahogny, troligen den största i Sverige. Örnmaskiner köpte år 1963 det anrika Storebro Bruk och samlade all verksamhet under det senare namnet. Som mest, i början av 1970-talet, sysselsatte Storebro Bruk cirka 650 personer vid anläggningar i Storebro och Västervik.

Historien om Örnmaskiner, Båtverkstaden och Storebro Bruk, och deras utveckling fram till den verksamhet de har i dag finns dokumenterat dels i ett bruksmuseum med föremål både från metallindustrin och båtbyggeriet, dels i ett mycket omfattande bruksarkiv, med korrespondens och företagshandlingar från 1700-talet och fram till våra dagar. Dessutom har Storebro Herrgård på senare år rustats till sin forna glans.

Listan

Jag skall försöka ge den kompletta listan och har hämtat underlaget från en lista utgiven av veteransektionen hos SRCC (Storebro Royal Cruiser Club) och information från Storebro. De flesta bilderna på denna sida kommer, med tillstånd, från Storebro. Alla har också (om inte annat sägs) mahognyskrov.
Se den kompletta listan över Storebro-båtar.

Nu finns det produktbroschyrer på vissa av båt modellerna inlagda under typ/betäckning på aktuell båt modell.

OBS! produktbroschyrerna förutsätter att en s k PDF-läsare (Acrobat Reader) finns tillgänglig i datorn. Om du inte har en sådan ladda ner den gratis från denna länk. Acrobat Reader.

Tänk på att vissa av dessa broschyrer är datamässigt stora vilket gör att tiden för att ladda ner dessa är helt beroende på vilken uppkoppling(snabbhet) din dator har mot Internet.