Storebro Classic

 

 

SRCC har sedan 1994 en egen sektion för att tillvarata de speciella intressena hos de som har äldre Storebro Classic. Till denna sektion ansluts automatiskt alla medlemmar vars båtar tillhör de serier vars skrov huvudsakligen byggdes med träskrov. Sektionens medlemmar deltar i alla aktiviteter som den centrala klubben har men organiserar även egna aktiviteter speciellt anpassade för ägarna till Storebro Classic båtarna.

Varje år planerar och utför sektionen ett antal träffar, både till lands och till sjöss. Vi inbjuder representanter från några leverantörer av båtprodukter (lacker mm) och personer som har varit med och underhållit Storebro-båtar sedan många år tillbaks. Sektionen arbetar även på att ordna speciella rabatter hos försäljare av båttillbehör, bränsle och försäkringar, något som kommer hela klubben tillgodo.

Deltagandet i arrangemang ordnade av sektionen är för det mesta gratis för medlemmarna i SRCC men en mindre avgift tas ibland ut om speciella arrangemang gjorts.

Storebro Royal Cruiser Club (SRCC) är till för att främja bevarandet av Storebro's träbåtar. Vi är helt fristående från Storebro men har samtidigt ett stort stöd från företaget där man verkligen uppskattar det arbete vi gör.

Sektionen har många gånger visat sig vara en mycket användbar kanal för information om träbåtarna från Storebro. Vi har tillgång till Storebro's leveransregister och kan förmedla de underlag på Storebro's träbåtar som fortfarande finns kvar.

SRCC har tecknat avtal om försäkringar som ger speciella rabatter till medlemmarna och sektionen har ett eget avtal som ger dess medlemmar rabatt på försäkringen av gamla träbåtar.

Sektionen arbetar också kontinuerligt med att ordna andra rabatter och erbjudanden.

De båtar som räknas till SRCC's Storebro Classic är Alla båtar vars serier byggdes huvudsakligen i trä. För Storö IV/34 gäller att båtarna med träskrov är Storebro Classic.

Alla båtar med undantag av Storö34 med glasfiberskrov räknas som Storebro Classic. Detta innebär att samtliga Solö-båtar klassas som Storebro Classic oavsett skrov.

Sektion arrangerar varje år ett antal träffar, både till lands och till sjöss. Alla dessa aktiviteter är öppna för samtliga medlemmar i SRCC oavsett om de är Storebro Classic eller inte. Om det finns ett begränsat antal deltagare kommer medlemmar i sektionen att erbjudas plats först, av det enkla skälet att det är sektionen som arrangerar.

Sektionen har, förutom aktiviteterna tillsammans med SRCC bl a ordnat möte på Storebro med guidning på museet, fabriken och Båtbyggarskolan med visning av Herrgården och det gamla Storebro-arkivet. Dessutom har vi besökt fabriken i Västervik och studerat den moderna produktionen. Kustbevakningen och vårmöten i Mälaren har även ingått i aktiviteterna.