Vinterförvaring

Förvaring utomhus

Vi börjar med uppallningen. Det spelar ingen större roll om man använder stöttor, slipers, bockar eller vagga så länge båten står i våg och vikten fördelas jämnt över hela skrovet. Se till att stöttorna står stadigt och använd stora anläggningsplattor för att lindra trycket mot skrovet. 2 fram och två bak. 3-4 staplar med slipers (avkortade till 50 cm långa) och travade växelvis i 3-4 lager under kölen direkt på marken är en ofta använd metod.

Du behöver inte vara rädd för att snö och fukt ska tränga in under täckningen. Det är viktigt att du inte tillsluter så tätt att luften stängs inne. Öppna båtens ventiler och golvluckor. Luften skall kunna cirkulera genom hela båten. Då slipper du mögel både inne i och utanpå båten och den som kliver in först under täckningen på våren slipper få en obehaglig luktupplevelse.

Täckställning och presenning skall förankras till båtvaggan eller på annat sätt göras ”jordfast”. Sörj för god luftväxling och förhindra tryckskillnad under täckningen vid hård vind genom öppningar vid gavelspetsarna. Tips: om det är svårt att förankra presenningen till båtvaggan eller göra den ”jordfast” kan den säkras genom att hänga sandfyllda dunkar som vikter.

Som bekant expanderar vatten när det fryser och det kan bli kostsamt att inte tömma kylsystem, septitankar och vattenslangar innan vintern slår till på allvar. Glöm inte eventuell duschblandare och varmvattenberedare.

Förvaring inomhus

Kallförvaring eller varmförvaring. Viktigt att ta reda på vad som ingår. Lyft, tvättning, bockar?

Vid kallförvaring kan det finnas möjlighet till att ha till exempel ett värmeelement ombord för att hålla båten över nollstrecket. Element skall vara godkända för permanent drift. Använd i första hand element utan rörliga delar. Utrustningen skall vara jordad med oskadade kablar. I övrigt skall båten göras i ordning i stort sett som om den ligger utomhus eftersom det kan bli strömavbrott.

Varmförvaring - båten står vind- och snöskyddad inomhus i plusgrader hela vintern. I princip behöver du inte ta ur något ur båten, inte tömma vatten o s v Se till att god ventilation genom båten finns.

I sjön

Vinterförvaring i sjön blir allt vanligare, men då är det viktigt att tänka på följande:

• Är båten lämpad att ligga i is? Ett absolut måste är en hamnplats där strömbildare används.

• Har skrovet skador under vattenlinjen skall båten inte ligga i sjön vintertid.

De mest påtagliga riskerna för båten ligger i de frostsprängningar som kan uppstå. Alla genomföringar i skrovet i närheten av och under vattenlinjen skall stängas eller tätas.

Ledningar, kranar, ventiler, pumpar, toaletter, tankar, kylmantlar, kylsystem m m som innehåller vatten måste tömmas och/eller förses med frostskyddsmedel.

Ett skäl att tveka inför ”vintersjöliggning” är att försäkringen normalt inte ersätter skador orsakade av is, snö eller frost.

Element skall vara godkända för permanent drift. Använd i första hand element utan rörliga delar. Utrustningen skall vara jordad med oskadade kablar.