Slipning

Nästa steg är att slipa med sandpapper, det skall göras även om ytan känns jämn efter skrapningen. Använd ett papper som är fint nog att inte ge rispor i träytan.

Slipa alltid i träets riktning antingen för hand eller helst med en bandslipmaskin, en planslip sätter igen för snabbt och kan ge skador om inte papperet hålls rent.

Slipa till dess att ytan känns helt jämn.