Läckande rutor

Läckande rutor och däck är nog det vanligaste problemet på en båt, och just rutorna har jag arbetat mycket med att få täta. Det finns inte någon standardmetod och många båtar har en så vek överbyggnad att det är omöjligt att få det att hålla mer än ett par år. Orsaken till läckorna är att glaset inte rör sig lika mycket som träet och skillnaden i rörelse orsakar läckan.

Det går inte att helt täta rutinfästningen och man måste tillåta glaset att röra sig något i rutramen, alla trälister är alltså dömda att läcka. Det vatten som kommer mot träet måste alltså hindras att vålla skada, det finns två metoder. Antingen täcker man ytan (t ex med epoxy) eller också impregnerar man träet (med t ex linolja). Jag rekommenderar den senare metoden eftersom en skada i epoxytäckningen oundvikligen leder till problem medan impregneringen kan förbättras utan att rutan tas ur.

Träramen impregneras med kall-extraherad (rå) linolja blandad till 50% med terpentin till dess att träet inte suger mer, ytan stängs sedan med varm-extraherad (kokt) linolja. Se avsnittet om impregnering.

Därefter sätts rutan på plats i lämplig massa, t ex Sikaflex 292 som kan användas för att limma glas mot trä. Se till att fogen fylls ordentligt och använd gärna spikar längs rutan för att hålla den på plats. Tjockleken på fogen skall vara 3-6 mm beroende på rutans storlek. Låt limningen härda ordentligt.

Ta sedan bort spikarna (eller klipp skallarna) och använd en UV-beständig fogmassa för att forma kanten runt rutan, använd en fogmassa som är övermålningsbar så att du kan måla den i den färg du vill ha den. Lacka inte på fogen eftersom lacken gulnar och missfärgas. Använd inte heller vit Sikaflex 291, den är inte UV-beständig utan torkspricker på ytan efter ett par år, det hjälper inte att måla den. Försök också att forma kanten så att vatten kan rinna av ordentligt.

Eventuellt kan en plastlist sättas i lämpligt lim. Spikad plastlist bör undvikas eftersom spikarna gärna drar in fukt i träramen.

Underhåll
VinterförvaringVinterförvaring

Vinterförvaring

SkrapningSkrapning

Skrapning

SlipningSlipning

Slipning

ImpregneringImpregnering

Impregnering

LackningLackning

Lackning

BetsningBetsning

Betsning

Läckande rutorLäckande rutor

Läckande rutor

BatterierBatterier

Batterier

MotorerMotorer

Motorer