Impregnering

Impregneringen används för att hindra vatten att tränga in i träet men är också en bas för lackningen, båda använder linolja som bas men impregneringen har ofta också ingredienser för att hindra röta och mögel. Det har funnits många recept (inklusive fenoler och bly) men i dag används i huvudsak mer miljövänliga alternativ.

Först ett par ord om linolja

Grunden för en bra impregnering ligger i en bra och högkvalitativ linolja. Var noga med kvaliteten här, det säljs linolja av så dålig kvalitet och så näringsrika att de föder skeppsmask och andra kryp som gillar din båt av helt andra anledningar än dina.

Använd en välkänd leverantör som kan rekommenderas av någon du litar på. Tro inte på annonser som lovar ett "fantastiskt resultat", linolja har funnits i hundratals år och bra kvalitet innebär att välkända distributörer med kvalitetsprodukter skall användas. Ju näringsfattigare dess bättre.

Linolja levereras i två varianter (se beskrivningen under rubriken 'Linolja'), "rå" och "kokt" där den "råa" går djupare eftersom den har mindre molekyler. Du kan blanda den med terpentin (eller ännu hellre: balsamterpentin) för att snabba upp inträngningen, det är bäst att använda den utan blandning om tiden räcker. Blanda inte linolja med lacknafta eftersom lacknaftan, när den dunstar, drar ut linoljan ut träet.

Det finns ingen anledning att blanda i gifter i en bra linolja, åtminstone inte om den används ovanför vattenlinjen. Under vattenlinjen finns det flera gifter som kan blandas i (typ blymönja) men dessa kräver yrkeskunnande och skall/får inte användas av en "amatör".

Det finns många färdiga produkter på marknaden men det bästa resultatet får man genom att använda originalet, högkvalitativ linolja. Resultatet blir bättre än någon köpt produkt och detta till en bråkdel av priset.

Försök att följa dessa steg

  1. Ta bort den lack som skall avlägsnas så snart båten tagits upp och täckts.
  2. Impregnera med kall-extraherad linolja. Man behöver inte vänta till dess träet har torkat om inte motsatta sidan på träet är lackat, linoljan tränger undan vattnet. Fortsätt all lägga på linolja tills dess det inte sugs in längre, detta kan ta flera veckor och 10 omgångar är inte ovanligt. Låt det inte bildas en yta på träet, linoljan skall sugas in, utan torka av överflöd med en trasa. Trasan bör läggas i vatten sedan för att inte självantända, det finns en liten risk.Det kan även hända att linoljan kommer ut på andra sidan träet, en garanti att impregneringen gått genom materialet. Oljan omvandlas nu via oxidation sakta till en harts men detta tar lång tid och träporerna behöver stängas så att linoljan inte dunstar.
  3. Lägg på ett eller ett par lager med varm-extraherad linolja för att stänga ytan, både på insidan och utsidan. Detta kommer inte att hindra oxidationsprocessen. Torka bort all överflödig olja och låt linoljan torka, detta tar ett par veckor. Tänk på att linolja och syre kan självantända så förstör trasan eller lägg den i en glasburk med vatten.

Nu har du en impregnering som håller i många år.