Renoveriing av Storö 34

Micke Friberg renoverar sin Storö 34.

I Mars 2010 när jag redan hade lagt ner mycket tid på att renskrapa den mesta mahognyn upptäckte jag till min fasa attnär jag tog bort förpullpit var det stora hål efter frostsprängningar i mahognyfrisen runt däcket. Främst var detta runt fördäcket. Jag visste att hon var dålig där sedan tidigare, men jag hade under alla år lyckats hålla det i schack.

Läs hela Storö Classicdag 2.pdf

Läs också om motorskötsel - Presentation Motor.pdf