SRCC Eskader

Eskadern brukar gå i slutet av juli och normalt deltar 25-30 båtar och cirka 75-100 personer. Rekordet var 1996 då vi var 90 båtar och över 350 personer. Att arrangera dessa eskadrar kräver mycket arbete, hamnar bokas och rekognosceras månader i förväg och kringarrangemangen kräver mycket planering. Vi behöver ju bl a nästan 200 meter förtöjningsutrymme, mitt i semesterperioden.

Vid ankomst får båtarna hjälp av våra hamnkaptener så att vi utnyttjar hamnen på bästa sätt samtidigt som det sker så säkert som möjligt. Ankomstkvällen samlas alla på ett välkomstparty.
Dag två erbjuder olika former av aktiviteter, till exempel prova bilar, körsäkerhet, besök på djurpark, sevärdheter eller teater. På kvällen äter vi ihop på något trevligt ställe.

Följande morgon brukar starta med skepparmöte. Vi kör sedan gruppvis i 8 knop mot natthamnen. Under färden har besättningarna ett antal rebusuppgifter att lösa. Ibland stannar vi för lunch längs färdvägen. Väl framme i hamn finns gott om tid att träffas och göra nya aktiviteter. Kvällen brukar vara fri för egna aktiviteter eller så grillar vi tillsammans.

Dag tre börjar liksom föregående dag med ett skepparmöte och avfärd mot nästa natthamn. På kvällen har vi så avslutningsmiddag med underhållning och dans.

Eskadern avslutas med en gemensam brunch med pris- och plakettutdelning.

Inbjudan om deltagande i eskader utsänds under våren med sista anmälningsdag omkring 1 juni.