Försäkringserbjudande

Våra samarbetspartner erbjuder SRCCs medlemmar förmånliga villkor vid tecknande av försäkring genom klubben. Tag kontakt med din representant vid försäkringsärenden.

Har du fått en skada? Några tips:

 • Om du får en skada skall du anmäla detta till ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. Ju fortare de får in skadeanmälan desto snabbare kan de börja arbeta med skadan.
   
 • Be att få tala med en skadereglerare och be denne om råd och anvisningar. De kan ofta hänvisa dig till lämplig reparatör som de har avtal med och ge råd om lämpliga åtgärder. Det kan också behövas en besiktning av skadan av försäkringsbolaget.
   
 • Du skall även beställa en skadeanmälan. För att skadeanmälan skall vara giltig krävs att du skrivit under den personligen.
   
 • Polisanmälan skall göras vid stöldskador och skadegörelse. Gör detta så snart som möjligt. Försäkringsbolaget kan då göra efterlysningar, arrangera larmkedjor efter stulna båtar o.s.v.
   
 • Inköpshandlingar är bra att bifoga såväl polisanmälan som skadeanmälan. De visar ofta tillverkningsnummer och annan värdefull information.
   
 • Det bästa skyddet är som vanligt att förebygga skador med god utbildning och bra säkerhet ombord.
   
 • Stölder förebyggs genom larm, märkning, löstagbar front på radio, code-lock system eller motsvarande på instrument. Larm med GPS-givare så att båten kan spåras är också bra.