Enter Title

SRCC Policy för samarbete med företag, föreningar och organisationer

  • SRCC samarbetar i olika sammanhang med företag och andra organisationer för att driva SRCCs verksamhet och genomföra enskilda projekt som ger vinn/vinn effekter för parterna.
  • SRCC samarbeten kan omfatta genomförande av gemensamma kampanjer eller projekt på kort och lång sikt där marknadsföring och exponering i miljöer som bedöms viktiga för SRCC och aktiviteter som ger ekonomiska medel till SRCC såsom sponsring och lotterier. Det betyder att båda parter skall erbjuda tydliga värden i avtal för varandra.
  • SRCCs främsta syften är att vidmakthålla och utveckla flottan av Storebro båtar. Då ska olika samarbeten gagna detta syfte.
  • SRCC ska även analysera den tänkte samarbetspartnerns motiv till samarbete. Vår trovärdighet ska byggas upp långsiktigt och är en av våra viktigaste tillgångar.
  • SRCC ska alltid ha möjlighet att avbryta samarbetet om samarbetspartnern agerar på ett sätt som inte stämmer överens med våra värderingar eller arbetssätt.
  • SRCC bör förhandla under varje höst med nya partner så att de kan budgetaras för partnern inför kommand kalenderår.

·         Vill enskilda medlemmar skänka produkter/tjänster till SRCC så kan det ske utan motprestation efter styrelsens godkännande.

·         SRCC ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med samarbetspartners, allmänhet och medlemmar.