SRCC Klubbnytt
 

På medlemssidorna kan du som är medläm läsa vår aktuella klubbtidning samt ett flertal av våra tidigare tidigare utgåvor. Observera också möjligheten att enkelt kunna komma in på våra sponsorers hemsidor!

Innehåll
Varje nummer har ett antal återkommande sektioner som t ex:

Rapport från styrelsen
Styrelsen informerar om verksamheten

Ordföranden har ordet
Ordförandens lilla 'kåseri' om vad som hänt sen sist

Tipsrutan
Smarta tips för alla båtägare

Porträttet
En medlem med familj och, inte minst, båt, presenteras

Nya medlemmar
Vi välkomnar ett antal nya medlemmar

Medlemsförmåner
En sammanställning av de förmåner du får som medlem i SRCC.

Andra återkommande artikelrubriker:

Klubbträffarna
Vad som hände, gärna med några "icke allmänt kända detaljer".

Årets eskader
Ingående reportage i kåseriform.

Storebro Classic sektionen
Artiklar för dom som har Storebro Classic båtar.

Tekniska Rutan
Artiklar av lite mer teknisk art, t ex underhåll och reparationer.

Vi ser också ofta artiklar inskickade av medlemmar i klubben, dessa kan handla om de mest skiftande ämnen, allt från deras båtar till intressanta äventyr och spännande resor.