Om Klubben

Storebro Royal Cruiser Club bildades 1990 och har sedan vuxit varje år, så att vi idag är cirka 400 medlemmar. Du kommer att finna att en av orsakerna till detta, är den fina sammanhållningen och gemenskapen som du hittar bland Storebrovännerna. I snart sagt varje hamn finns det alltid någon som är medlem i Storebroklubben. Klubben leds av en styrelse som väljs på årsmötet. Vi har en egen klubbö - Jolpen - belägen strax norr om Grinda i Karklöfaret. Jolpens Vänner kallar vi dem som stöttar vår verksamhet på Jolpen.

 

Söker du kontakt med os så gå till styrelsesidorna. Du är välkommen att kontakta vem som helst av oss.