Personliga medlemskonton

Vi har skapat personliga användare för alla medlemmar i Storebro Royal Cruisers Club, SRCC.

Vi vill att du själv ska kunna uppdatera dina egna kontaktuppgifter och information om din aktuella båt.

 

När du har loggat in klickar du på ditt namn upp i högra hörnet och kontrollerar att allt verkar stämma eller ändrar det som behöver ändras.

Om du använder din personliga inloggningsidentitet så kan du få utökad information på fliken Medlemmar, bl a kan du titta i vår medlemsmatrikel.

 

Har du några frågor eller problem med inloggning, kontakta:

SRCC Styrelse / Larserik Martnell (mail. srcc380@gmail.com)