Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2017

Det är nu dags att betala medlemsavgiften senast den 30 januari i SRCC för 2017. Det är viktigt att du betalar avgiften i tid annars riskerar du att missa kommande utskick av SRCC KlubbNytt, vårt månadsbrev samt kallelser och handlingar inför kommande årsmöte mm.

Medlemsavgifter:

Medlem

700

Visa  inbetalningsblankett  >> 

Tryck här för att visa bg blankett övriga båtar 

Passiv medlem

400

Visa  inbetalningsblankett  >> 

Tryck här för att visa bg blankett passiv medlem 

Jolpens vänner (inkl el och bastu)

1300

Visa  inbetalningsblankett  >> 

Tryck här för att visa bg blankett jolpens vänner 
 
 Exempel: medlemskap 700 kr + Jolpens vänner 1300 kr = 2000 kr.
  • Betala till Bankgiro 5728-3020
  • Ange medlemsnummer och namn.
  • Avgiften för år 2016 skall vara betald senast den 30 januari 2017.
Vi kan inte nog påpeka hur viktigt det är att du anger namn och/eller medlemsnummer. Om Du ämnar betala från bank utanför Sverige så är klubbens detaljer enligt nedan
IBAN   SE2150000000052331009554, respektive
BIC     ESSESESS  
Bank   SEB.
 
Ditt medlemsnummer kan du hitta om du loggar in på medlemssidorna och tittar i medlemsmatrikeln.