Fartygspositioner - AIS

AIS är en akronym för Automatic Identification System som är ett system som gör det möjligt att identifiera och följa ett fartygs rörelser från andra fartyg. Även räddningshelikoptrar, oljeplattformar och fyrar mm kan i vissa fall vara utrustade med AIS-transpondrar.

Förenklat kan AIS beskrivas så här. AIS-transpondern i ett fartyg samlar dynamisk information om det egna skeppets position, hastighet, kurs, destination mm från övrig elektronisk navigationsutrustning. Statisk info som tex namn, bredd och längd programmeras i AIS-transpondern manuellt. All denna info formateras sedan in i datapaket som sänds ut via VHF-radio. Andra fartyg inom VHF-räckvidd utrustade med AIS-mottagare kan sedan ta emot radiosignalerna, avkoda dem och presentera informationen i sin egen navigationsutrustning.

Läs mer på Wikipedia och http://www.marinetraffic.com/

Nedan kan du se ett exempel på en karta som söker av efter fartyg eller objekt som sänder sin position i området vid våran klubbö Jolpen.

Jolpen